FANDOM


OpisEdytuj

Kontynuacja: "Wrogie przejęcie"

(Strzałka aktywna)

Wymogiem do rozpoczęcia zadania jest osiągnięcie 13 poziomu.

Karcz

Udajemy się do karczmy w Trentis i rozmawiamy z Darko Gnarlem, który odsyła nas do Desmonda. Porozmowie udajemy sie do Ruin w Lesie, gdzie mamy towarzyszyć Desmondowi w rozmowach z Andajami. Na miejscu zabijamy trzech bandytów (Łysy + Zbir + Drab) chcących przeszkodzić w negocjacjach.

Po walce rozmawiamy z Sekmalem, następnie z Desmondem i Kadri. Mamy do wyboru przeprowadzenie inspekcji:

  • Laasha
  • Bragira
  • Limu


Wersja inspekcji Laasha (Strzałka aktywna)

Idziemy do chatki Drwali, by zobaczyć jak kręcą się interesy. Odbieramy od Laasha złoto i idziemy do portowej tawerny spotkać się z Desmondem. Wchodząc do tawerny podłuchujemy rozmowę Desmonda z Ellirem na temat śladów utorskiego sierżanta Wahkralla. Nastepuje mały feedback, Gdzie przypominamy kim był owy sierżant. W rozmowie wybieramy dialog chęć pójścia i ustawienia Bokszy. Udajemy się do jaskini za wieżą strażniczą. Po rozmowie z czekającym na nas Desmondem zostajemy zaatakowani przez Bokszę. Po walce Desmond wraca do siebie, a my idziemy do jaskini za Ścieżką Obłąkanych aby sprawdzić trop sierżanta Wahkralla.  Na miejscu znajdujemy rycinę z twarzą Desmonda oraz mapkę do jego domu. Niestety okazuje się, że przybywamy za późno i Desmond jest martwy. Nie pozostaje nam nic innego jak zabić utorskiego sierżanta i pomścić swojego ojca oraz Demonda. Po walce zjawia się Kadri, która każe nam udać się do generała Varhorna i zdac raport z tego co się stało.

Nagroda: 3200 exp

PrzeciwnicyEdytuj

  1. Łysy (170hp)
  2. Zbir (200 hp)
  3. Drab (140 hp)
  4. Boksza (580 hp)
  5. Bandzior bokszy (420 hp)
  6. Sierżant Wahkrall (500 hp)

NawigacjaEdytuj

Zadania - "Wybrzeże Haligardu"

Kontunuacja - "Nieproszeni goście"